دیسک تراش روکار و رومیزی افران

Portfolio : Art Direction

دیسک تراش افران

دستگاه تحویلی به مشتریان عزیز از ایلام

On Valley
تراش قطعات با دستگاه cnc

تراش قطعات با دستگاه cnc

with the star
2/2