نمونه کارها : طراحی گرافیک

دیسک تراش درجا

دیسک تراش درجا

با بند قهوه ای
دیسک تراش روکار

دیسک تراش روکار

یک و تنها
2/2